Welcome to Guang Zhou Jin Chuan Environmental Co.,ltd!

020-3828 8300

Your Position:Home > News > Company News

金川電解次氯酸鈉發生器簡介

Time:2015-08-13 Click:4
<h1 style="white-space:normal;">
<p class="MsoNormal">
<span style="font-family:宋體;">&nbsp;&nbsp;<span style="font-size:18px;">廣州金川環保設備有限公司創辦于</span></span><span style="font-size:18px;">1993年,是國內歷史最悠久、經驗最豐富的專業化殺菌消毒設備制造廠家之一。公司專注于殺菌消毒解決方案的提供,是廣東省的高新技術企業。2015年,公司在多年勝利油田回注水實驗室及青海油田回注水實驗室研究的基礎上,成功的把電化學消毒知識轉化到市政消毒行業里面來,研發出了電解次氯酸鈉消毒系列設備。</span> 
</p>
<p class="MsoNormal">
<span style="font-size:18px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span> 
</p>
</h1>
<p style="white-space:normal;">
<br />
</p>
<h2 style="white-space:normal;">
<b>1&nbsp;</b><b>電解</b><b>次氯酸鈉發生器技術特點</b><b></b> 
</h2>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;white-space:normal;text-indent:21pt;">
<img src="/UploadFile/upi/image/20180323/2018032315150919919.png" alt="" width="450" height="370" title="" align="" /> 
</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;white-space:normal;text-indent:21pt;">
<br />
</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;white-space:normal;text-indent:21pt;">
<span style="font-size:18px;">1)&nbsp;</span><span style="font-size:18px;">引進國外知名技術,代表當今高水平;</span> 
</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;white-space:normal;text-indent:21pt;">
<span style="font-size:18px;">2)&nbsp;</span><span style="font-size:18px;">節能環保;電極極間距</span><span style="font-size:18px;">≤0.8mm</span><span style="font-size:18px;">,代表國內最高水平,比同類產品節能超過</span><span style="font-size:18px;">15%</span><span style="font-size:18px;">。</span> 
</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;white-space:normal;text-indent:21pt;">
<span style="font-size:18px;">3)&nbsp;</span><span style="font-size:18px;">系統全封閉運行,無二次泄露,無二次污染;從電解到投加全過程全封閉設計,無需擔心次氯酸鈉、氫氣泄露,安全可靠。</span> 
</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;white-space:normal;text-indent:21pt;">
<span style="font-size:18px;">4)&nbsp;</span><span style="font-size:18px;">特殊的電極布置方式,保證電極產氫在電極表面迅速逸出,減小電解液電阻,降低能耗,提高電解效率。</span> 
</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;white-space:normal;text-indent:21pt;">
<span style="font-size:18px;">5)&nbsp;</span><span style="font-size:18px;">現場制備次氯酸鈉即時投加,解決次氯酸鈉不能儲存的問題;</span> 
</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;white-space:normal;text-indent:21pt;">
<span style="font-size:18px;">6)&nbsp;</span><span style="font-size:18px;">全自動運行,平時只需定期加鹽即可,;</span> 
</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;white-space:normal;text-indent:21pt;">
<span style="font-size:18px;">7)&nbsp;</span><span style="font-size:18px;">達標保證,全電腦程序,</span><span style="font-size:18px;">PLC</span><span style="font-size:18px;">、余氯在線監測,保證任何水質都處于最佳配藥比,既保證達標又不浪費一點多余的藥劑;</span> 
</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;white-space:normal;text-indent:21pt;">
<span style="font-size:18px;">8)&nbsp;</span><span style="font-size:18px;">中央控制,可代遠程控制,操作簡便;</span> 
</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;white-space:normal;text-indent:21pt;">
<span style="font-size:18px;">9)&nbsp;</span><span style="font-size:18px;">容易掌握的操作,工作人員經簡單培訓即可上崗操作;</span> 
</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:0pt;white-space:normal;text-indent:21pt;">
<span style="font-size:18px;">10)&nbsp;</span><span style="font-size:18px;">金川多年殺菌經驗,對各類殺菌技術都非常熟練,并且有深刻的理解,技術專家型公司。公司現已在市政污水、自來水、醫院污水、油田水等超過</span><span style="font-size:18px;">2000</span><span style="font-size:18px;">多家業績。</span> 
</p>
<p class="MsoNormal" style="white-space:normal;">
<span style="font-size:18px;">&nbsp;</span> 
</p>
<p class="MsoNormal" style="white-space:normal;">
&nbsp;
</p>
<p class="MsoNormal" style="white-space:normal;">
&nbsp;
</p>
<h2 style="white-space:normal;">
<b><span style="font-size:24px;">2</span></b><b><span style="font-size:24px;">&nbsp;</span><span style="font-size:24px;">優質的核心部件和材質</span></b><b></b> 
</h2>
<p class="MsoBodyText" style="margin-left:42pt;white-space:normal;text-indent:-21pt;">
<img src="/UploadFile/upi/image/20170411/20170411154191989198.png" alt="" width="500" height="98" title="" align="" /> 
</p>
<p class="MsoBodyText" style="margin-left:42pt;white-space:normal;text-indent:-21pt;">
<span style="font-size:18px;">1)&nbsp;</span><span style="font-size:18px;">次氯酸鈉發生器電極設計參數:</span> 
</p>
<table class="MsoNormalTable" style="width:412.5pt;">
<tbody>
<tr>
<td width="191" valign="center">
<p class="MsoBodyText" style="text-indent:24pt;">
<span style="font-family:&quot;line-height:22.5px;font-size:18px;">發生器的結構:</span><span style="font-family:&quot;line-height:20px;font-size:12pt;"></span> 
</p>
</td>
<td width="359" valign="center">
<p class="MsoBodyText">
<span style="font-family:&quot;line-height:22.5px;font-size:18px;">異性復式電極</span><span style="font-family:&quot;line-height:20px;font-size:12pt;"></span> 
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191" valign="center">
<p class="MsoBodyText" style="text-indent:24pt;">
<span style="font-family:&quot;line-height:22.5px;font-size:18px;">有效氯產率:</span><span style="font-family:&quot;line-height:20px;font-size:12pt;"></span> 
</p>
</td>
<td width="359" valign="center">
<p class="MsoBodyText">
<span style="font-family:&quot;line-height:20px;font-size:12pt;"><span style="font-size:18px;">10~15 kg/h.</span><span style="font-size:18px;">套</span></span><span style="font-family:&quot;line-height:20px;font-size:12pt;"></span> 
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191" valign="center">
<p class="MsoBodyText" style="text-indent:24pt;">
<span style="font-family:&quot;line-height:22.5px;font-size:18px;">有效氯濃度:</span><span style="font-family:&quot;line-height:20px;font-size:12pt;"></span> 
</p>
</td>
<td width="359" valign="center">
<p class="MsoBodyText">
<span style="font-family:&quot;line-height:22.5px;font-size:18px;">≥0.8%</span><span style="font-family:&quot;line-height:20px;font-size:12pt;"></span> 
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191" valign="center">
<p class="MsoBodyText" style="text-indent:24pt;">
<span style="font-family:&quot;line-height:22.5px;font-size:18px;">陽極壽命:</span><span style="font-family:&quot;line-height:20px;font-size:12pt;"></span> 
</p>
</td>
<td width="359" valign="center">
<p class="MsoBodyText">
<span style="font-family:&quot;line-height:20px;font-size:12pt;"><span style="font-size:18px;">≥5&nbsp;</span><span style="font-size:18px;">年</span></span><span style="font-family:&quot;line-height:20px;font-size:12pt;"></span> 
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191" valign="center">
<p class="MsoBodyText" style="text-indent:24pt;">
<span style="font-family:&quot;line-height:22.5px;font-size:18px;">陰極壽命:</span><span style="font-family:&quot;line-height:20px;font-size:12pt;"></span> 
</p>
</td>
<td width="359" valign="center">
<p class="MsoBodyText">
<span style="font-family:&quot;line-height:20px;font-size:12pt;"><span style="font-size:18px;">≥20&nbsp;</span><span style="font-size:18px;">年</span></span><span style="font-family:&quot;line-height:20px;font-size:12pt;"></span> 
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191" valign="center">
<p class="MsoBodyText" style="text-indent:24pt;">
<span style="font-family:&quot;line-height:22.5px;font-size:18px;">交流電耗:</span><span style="font-family:&quot;line-height:20px;font-size:12pt;"></span> 
</p>
</td>
<td width="359" valign="center">
<p class="MsoBodyText">
<span style="font-family:&quot;line-height:22.5px;font-size:18px;">≤4.5kW.h/kg</span><span style="font-family:&quot;line-height:20px;font-size:12pt;"></span> 
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191" valign="center">
<p class="MsoBodyText" style="text-indent:24pt;">
<span style="font-family:&quot;line-height:22.5px;font-size:18px;">直流電耗:</span><span style="font-family:&quot;line-height:20px;font-size:12pt;"></span> 
</p>
</td>
<td width="359" valign="center">
<p class="MsoBodyText">
<span style="font-family:&quot;line-height:22.5px;font-size:18px;">≤3.6KWh/kg·Cl</span><sub><span style="font-family:&quot;line-height:22.5px;font-size:18px;vertical-align:sub;">2</span></sub><span style="font-family:&quot;line-height:20px;font-size:12pt;"></span> 
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191" valign="center">
<p class="MsoBodyText" style="text-indent:24pt;">
<span style="font-family:&quot;line-height:22.5px;font-size:18px;">陽極材料:</span><span style="font-family:&quot;line-height:20px;font-size:12pt;"></span> 
</p>
</td>
<td width="359" valign="top">
<p class="MsoBodyText">
<span style="font-family:&quot;line-height:20px;font-size:12pt;"><span style="font-size:18px;">鈦基多元涂層(</span><span style="font-size:18px;">DSA</span><span style="font-size:18px;">陽極)</span></span><span style="font-family:&quot;line-height:20px;font-size:12pt;"></span> 
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191" valign="center">
<p class="MsoBodyText" style="text-indent:24pt;">
<span style="font-family:&quot;line-height:22.5px;font-size:18px;">陰極材料:</span><span style="font-family:&quot;line-height:20px;font-size:12pt;"></span> 
</p>
</td>
<td width="359" valign="center">
<p class="MsoBodyText">
<span style="font-family:&quot;line-height:22.5px;font-size:18px;">TA</span><sub><span style="font-family:&quot;line-height:22.5px;font-size:18px;vertical-align:sub;">2</span></sub><span style="font-family:&quot;line-height:20px;font-size:12pt;"></span> 
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="191" valign="center">
<p class="MsoBodyText" style="text-indent:24pt;">
<span style="font-family:&quot;line-height:22.5px;font-size:18px;">酸洗周期:</span><span style="font-family:&quot;line-height:20px;font-size:12pt;"></span> 
</p>
<p class="MsoBodyText" style="text-indent:24pt;">
<span style="font-family:&quot;line-height:22.5px;font-size:18px;">電解槽 :</span><span style="font-family:&quot;line-height:20px;font-size:12pt;"></span> 
</p>
</td>
<td width="359" valign="center">
<p class="MsoBodyText">
<span style="font-family:&quot;line-height:20px;font-size:12pt;"><span style="font-size:18px;">≥720</span><span style="font-size:18px;">小時</span></span><span style="font-family:&quot;line-height:20px;font-size:12pt;"></span> 
</p>
<p class="MsoBodyText">
<span style="font-family:&quot;line-height:22.5px;font-size:18px;">透明有機玻璃(直觀)</span><span style="font-family:宋體;line-height:20px;font-size:12pt;"></span> 
</p>
<p class="MsoBodyText">
<span style="font-family:&quot;line-height:20px;font-size:12pt;">&nbsp;</span> 
</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2 style="white-space:normal;">
<b>3系統組成</b><b></b> 
</h2>
<p class="MsoNormal" style="white-space:normal;text-indent:24pt;">
<span style="font-size:18px;">全封閉</span><span style="font-size:18px;">電解</span><span style="font-size:18px;">次氯酸鈉發生系統由組成,包括軟水系統、溶鹽系統、溶鹽過濾系統、稀釋鹽水系統、電解電極系統、熱交換系統、恒流整流電源系統、存儲排氫系統、投加系統、酸洗系統、自動配電控制系統。</span> 
</p>
1v1h紧致双处,卧底警花,看看屋影视在线看免费